Share/Bookmark

Hyresfastigheter, hyreshus och affärsfastigheter till salu!

 

Fastighet i Kungens Kurva

Fastigheten Kolartorp 1:32 med adress Ryttarhalsvägen 20, Kungens Kurva i
S:t Mikael församling i Huddinge kommun


(Enligt ägarens uppgifter).[ Tillbaka till översikt av objekten ]

 

Läge:

Attraktivt kommersiellt läge i efterfrågade Kungens Kurva-området. Omkringliggande bebyggelse utgörs främst av butikskedjor, gallerior samt ett stort utbud av restauranger, service- och tillverkningsindustrier.

Byggnad:

På markområdet finns äldre byggnader bl.a. verkstads/kontorslokal 74 kvm. Byggnad med kallförråd 230 kvm, kontor 25 kvm, lunchrum och wc 35 kvm. Byggnad med varmlokaler kontor, pentry och verkstad 145 kvm samt byggnad med kallager om ca 175 kvm. Byggnaderna uppvärms med värmepumpar. Några byggnader är för närvarande uthyrda med uppsägningstider från 6 - 3 mån.

Tomtmark:

4 533 kvm plan delvis inhägnad tomtmark med ett mindre skogsparti i sluttning mot sydsidan.

Planbestämmelser:

Ny detaljplan upprättad från 2015-02-20. Aktbeteckning 0126K-16016 Fastigheten får bebyggas: Högsta exploateringsgrad i bruttoarea per fastighetsarea är 40 %. Byggnader får uppföras för handel med minst 50 % lager, småindustri (ej livsmedel) samt bostad max 80 kvm knuten till verksamheten, högst en lägenhet. Högsta byggnadshöjd 6,5 meter. Högsta nockhöjd 11 meter.

Pantbrev:

Summa 600 000:- (antal 2 st.)

Taxvärde:

6 187 000:- varav markvärde 4 895 000:-. Typkod 431.

Övrigt:

Kostnader för VA (2 anslutningar) samt gatukostnader är betalda. Ett av Kungens Kurvas sista markområde som nu är ute till försäljning.

Pris:

16 000 000:-/eller bud. Försäljningen sker genom fastighetsförsäljning.

Vänligen respektera säljarens önskemål om diskret handläggning. För visning vänligen boka tid för med oss. För mer information, kontakta oss. Du kan även ringa oss på 08-249 249