Share/Bookmark

Ett stort nätverk av specialister och över 30 års erfarenhet!

Om Per Langetun AB

I över 30 år har vi framgångsrikt förmedlat hyreshus, industri- och affärsfastigheter samt även industrimark.

Vi har också under lång tid utgjort specialfunktionen för förmedling av kommersiella fastigheter inom Sveriges största mäklarkedja. Nu har vi bytt skylt och arbetar helt i egen regi, helt oberoende av andra intressen.

Under åren har vi byggt upp ett stort nätverk av specialister inom såväl fastighets- och familjerätt och skattejuridik. Vi tittar inte enbart på själva försäljningen, utan utgår även från olika skatteeffekter som kan uppstå.

Per Langetun AB erbjuder det mindre företagets personliga service och engagemang, dock med tillgång till det stora företagets kompetens och resurser.

Hyresfastighter (1)
Fastighetsbestånd (0)
Affärs/Kontorsfastigheter (3)
Industri-/Lagerfastigheter (1)
Industrimark/Handelstomt (0)

P.g.a. konfidentiell behandling visar vi inte alla våra uppdrag på vår webbplats.

 

Objektservice

Du som är intresserad av att köpa fastighet, får kontinuerlig och snabb information om alla nya objekt som vi har till försäljning och som passar Dina önskemål. När det kommer något passande, kan Du agera snabbt och vara först på plan. Klicka här för att prenumerera!