Share/Bookmark

Hyresfastigheter, hyreshus och affärsfastigheter till salu!

 

Fastighetsbestånd i Ludvika

Hyres- och affärsfastigheterna Freja 7, Loke 8 och 9, med adresser Storgatan 39 och 25,
Engelbrektsgatan 4, och Engelbrektsgatan 6A, 6B i Ludvika Centrum.

(Enligt ägarens uppgifter).

 [ Tillbaka till översikt av objekten ]

 

Läge:

3 st. bostads- och affärsfastigheter med attraktiva centrumlägen, strax invid butikskedjor, galleria, restauranger, banker, skolor och kommunal service. Bra kommunikationer med gångavstånd till bussar och tågstation. Omkringliggande bebyggelse utgörs främst av flerbostadshus.

Byggnad 1:

Fastigheten Freja 7, med adress Storgatan 39 är uppförd 1939 i 3 plan med källare- och vindsvåning med ny lösullsisolering 2013. Stommen, grundmurar och källarbjälklag utgörs av betong. Bärande väggar av tegelmurar. Fasad av puts och fasadtegel, yttertak med betongtegel/plåt. Entré med trapp- och golvbeläggning av marmor. Vindvåning med lägenhetsförråd. Källare med ljus och modern tvättstuga. Nya PODAB tvättstugemaskiner från 2014 (tvättmaskin, tumlare) samt mangel och torkrum med avfuktare. Dessutom finns lägenhetsförråd, pannrum och cykelrum. Byggnaden uppvärms med fjärrvärme. Utvändig totalrenovering 2012, med byte av tak och plåt, renovering av balkonger. Nya fönster med aluminiumutsida 2014.

Innehållande:

10 st. lägenheter varierande från 28 kvm - 124 kvm. 2 st. uthyrda lokaler om 155 respektive 95 kvm, en vakant lokal ca 378 kvm (f.d. biograf SAGA).

Hyresarea:

Ca 1 323 kvm varav bostäder 695 kvm och lokaler 628 kvm.

Övrigt:

Det finns 10 st. P-platser tillhörande fastigheten på plan asfalterad tomtmark.
   

Byggnad 2:

Hyres- och affärfastigheten Loke 8, med adress Engelbrektsgatan 4 och Storgatan 25 är uppförd 1908 i 3 plan med källare och vindsvåning. Stomme, grundmurar och källarbjälklag, utgörs av betong. Bärande väggar av tegelmurar. Putsad fasad och yttertak med taktegel. Vackert renoverad entré med trapp- och golvbeläggning av trä. Delvis nya fönster 2014. Vindsvåning med lägenhetsförråd och ny lösullsisolering från 2013. Servitut på gemensam tvättstuga & fjärrvärme från fastigheten Loke 9.

Innehållande:

5 st. lägenheter varierande från 53 kvm – 85 kvm, 5 st. butikslokaler och lagerlokaler i källarplan, dessutom finns en ledig lokal (ca 100 kvm) i plan 2, med möjlig ombyggnad till lägenhet/kontor.

Hyresarea:

Ca 988 kvm, varav bostäder 378 kvm och lokaler 610 kvm.

Övrigt:

Det finns 3 st. P-platser på fastighetens innergård.
   

Byggnad 3:

Hyres- och affärsfastigheten Loke 9, med adress Engelbrektsgatan 6A, 6B är uppförd 1930 i 3 plan med källarvåning. Stommen, grundmurar och källar-bjälklag utgörs av betong. Bärande väggar av tegelmurar. Putsad fasad och yttertak med taktegel. Vackert renoverad entré- och trapphus i marmor. Nya fönster, säkerhetsdörrar och nya postboxar år 2013. Vindsförråd med trådgallerväggar och lösullsisolering 2013. Källare med kakel/klinkers i tvättstugan. Nya tvättstugemaskiner PODAB från 2014. Dessutom finns lägenhets- och cykelförråd. Byggnaden uppvärms med fjärrvärme. Totalrenoverad utvändigt med nytt tak, fasadplåt, fönster med aluminiumutsida och balkonger 2013.

Innehållande:

10 st. lägenheter varierande från 34 kvm – 102 kvm. 3 st. butikslokaler och uthyrda förrådslokaler i källarplan.

Hyresarea:

Ca 988 kvm varav bostäder 585 kvm och lokaler 403 kvm.

Övrigt:

Det finns 16 st. P-platser på fastighetens innergård.
   

Tomtmark:

Tomtareal 926 kvm (Freja 7). Tomtareal 725 kvm (Loke 8). Tomtareal 1 067 kvm (Loke 9). Fastigheterna är upplåtna med äganderätt.

Taxvärden:

3 846 000:- varav bostäder 2 520 000:-, lokaler 1 355 000:- (Freja 7)
3 823 000:- varav bostäder 1 737 000:-, lokaler 2 086 000:- (Loke 8)
3 824 000:- varav bostäder 2 307 000:-, lokaler 1 517 000:- (Loke 9)

Hyresintäkter:

Freja 7 Bostäder/förråd & p-platser ca 614 000:-
  Lokaler/p-platser 164 000:-
Loke 8 Bostäder 376 000:-
  Lokaler/p-platser (1.)

595 000:-

Loke 9 Bostäder/förråd & p-platser 579 000:-
  Lokaler/p-platser (2.)

    533 000:-

  Summa hyresintäkter ca 2 861 000:-

(1.) Inkl. fakturerad driftintäkt 7 000:-
(2.) Inkl. fakturerad driftintäkt 26 000:-

Drift/underhålls-kostnader:

  Fjärrvärme  418 000:-
  Fastighetsel 40 000:-
  VA 91 000:-
  Renhållning

69 000:-

  F-skatt 56 000:-
  Försäkring

49 000:-

  Teknisk tillsyn 127 000:-
  Adm. förvaltning

75 000:-

  Underhåll      205 000:-
  Summa Drift och underhåll 1 130 000:-

Pantbrev:

Freja 7 Summa 2 220 000:- (antal 9 st.)  
Loke 8 Summa 2 500 000:- (antal 28 st.)  
Loke 9 Summa 3 100 000:- (antal 7 st.)  
Totalt:  

7 820 000:-

   

Vakanser:

F.d. biolokal Freja 7 (ca 378 kvm). Övervåning till uthyrd lokal Loke 8. Ev. uthyrning till befintlig hyresgäst alternativt ombyggnad till lägenhet (ca 100 kvm). F.d. skyddsrum (ej aktivt) Freja 7 (ca 70 kvm).

Lokalkontrakt:

Alla lokalkontrakt (utom ett) har kontraktslängd på 3 år med 9 mån. uppsägningstider + indexklausul. Lägenhetshyresgäster under 25 år har borgensman.

Övrigt:

Samtliga radiatorer i fastigheterna har försetts med termostatventiler 2012. Lokalerna (utom en) har FTX ventilations aggregat med värmeåtervinning. Samtliga lägenheter och lokaler har godkänd OVK besiktning, radonmätning samt att energideklaration, har utförts i alla byggnader. Väl underhållna och påkostade fastigheter med centrumläge i Ludvika.

Pris:

25 500 000:-/bud. Försäljningen av fastigheterna görs i bolagsform.
Respektera säljarens önskemål om diskret handläggning. För visning vänligen boka tid med oss. För mer information, kontakta oss. Du kan även ringa oss på 08-249 249