Share/Bookmark

Hyresfastigheter, hyreshus och affärsfastigheter till salu!

Kontors- och industrifastighet

i Bromma

Kontors- och industrifastigheten Stockholm Tornluckan 2 med adress Bällstavägen 161, Bromma i Stockholms kommun
(Enligt ägarens uppgifter).

 

[ Visa på karta. (Öppnas i ett nytt fönster) ][ Tillbaka till översikt av objekten ]

kontors- och industrifastighet Bromma

 

Läge:

Fastigheten är belägen i ett mindre industriområde i Bromma med nära avstånd till Bromma flygplats. Bra kommunikationer och butiker i närområdet. Fastigheten har ett utmärkt kommersiellt skyltläge.

Byggnad:

Kontorsbyggnad i tre våningsplan med källare. Byggår 1963. Innehållande kontor, 1 lägenhet, studentbostäder (10 st. enkelrum 3 st. dubbelrum) samt tomställda lokaler (ca 180 kvm), med bygglov för ombyggnad till studentbostäder.
Vidbyggd industridel i ett plan innehållande bl.a. verkstad, lager och kontor samt tomma lokaler (ca 330 kvm), med bygglov för ombyggnad till studentbostäder. Stomme med bärande pelare och takbalkar av betong. Ytterväggar av murverk och bjälklag i betong. Yttertak med gummiduk. Fasader mot gata i fasadtegel samt putsade och plåtinklädda fasader mot innergård.

Ytor:

Kontor/studentbostäder + tom lokal 1 441 kvm
Verkstad + tom lokal 450
Kallager 141
Bostadslägenhet  (ledig för köparen) 60
Övrigt         273
Summa 2 365
   

Hyresintäkter:

Nuvarande hyresintäkter exklusive tomställda lokaler ca 1 200 000:-.

Tomt:

2 362 kvm plan tomtmark med asfalterade kör- och gångvägar. På tomtmarken finns 27 st. P-platser varav 17 st. är lediga. Tomten är upplåten med tomträtt. Avgäldsperioden är 10 år och tomträttsperioden är 80 år, till och med 2042-07-01 -, därefter förlängs perioden med 40- årscykler. Nuvarande tomträttsavgäld 128 000:-/år gäller fram till 2022-07-01. Det finns en utökad byggrätt på tomten/fastigheten.

Taxvärde:

14 452 000:- Typkod 325 (år 2013).

Pantbrev:

Summa 11 500 000:- (Antal 42 st.)

Övrigt:

Fastigheten uppvärms via egen panncentral med pannor för olja från 1963. Frånluftsventilator i kontor samt i övrigt till- och frånluftsventilation. Fastigheten har i stort ett normalt underhållsbehov. Bra blandning av olika hyresgäster och verksamheter, bl.a. nyrenoverade lokaler för bilbesiktning. Utvecklingsfastighet med möjlighet för exempelvis ombyggnad av tomma lokaler till studentbostäder, kontor/övernattning. Attraktivt läge straxt invid Bromma flygplats och nära Stockholms city.

Pris:

17 500 000:-/eller bud.
Respektera säljarens önskemål och vänligen boka tid med oss för visning. För mer information, kontakta oss. Du kan även ringa oss på 08-249 249