Share/Bookmark

Hyresfastigheter, hyreshus och affärsfastigheter till salu!

Industri-, lager- och kontorsfastighet

i Älvsjö/Hagsätra

Industri- och kontorsfastigheten Nyodlaren 2, adress Götlundagatan 34, Vantörs församling i Stockholms kommun
(Enligt ägarens uppgifter).

 

[ Visa på karta. (Öppnas i ett nytt fönster) ][ Tillbaka till översikt av objekten ]

Industri- lager- och kontorsfastighet

 

Läge:

Fastigheten är belägen i ett mindre industriområde mellan Älvsjö/Hagsätra, med nära avstånd till bl.a. Älvsjömässan. Omkringliggande bebyggelse utgörs främst av industri-, lager- och kontorsbyggnader. Fastigheten har skyltläge mot Huddingevägen. Bra kommunikationer med bussar, pendeltåg & T-bana.

Byggnad:

Industri- och kontorsbyggnad i 3 plan + under/suterrängvåning. Byggår 1968. Platsgjuten grund och stomme av betong. Ytterväggar med prefabricerad betong. Yttertak av plåt. Fönster med 2-glas. Entré mot gatan med trapphus av marmor. Det finns person- och transporthiss. Byggnaden uppvärms med fjärrvärme. Fläktar med till/frånluft. 4 portar, lastkaj för in- och utlastning.

Hyresarea:

2 220 kvm

Hyresintäkt:

2 242 128:- inklusive index, värme & fastighetsskatt. Allt exklusive moms.

Driftkostnad:

Uppvärmning 216 000:- (År 2014)
VA/el 74 000:-
Snöröjning 39 000:-
Städning/renhållning 22 000:-
Försäkring 28 000:-
Fastighetsskatt 47 000:-
Tomträttsavgäld 143 000:-
Summa 569 000:-

Hyresgäster:

Byggnaden är fullt uthyrd till 5 st. hyresgäster. 3 hyreskontrakt löper på 3 år/9 månaders uppsägning 1 kontrakt löper på 2 år/9 mån uppsägning och 1 kontrakt löper på 1 år/6 mån uppsägning.

Tomt:

2 803 kvm asfalterad tomtmark, med gott om parkeringsplatser. Fastigheten upplåten med tomträtt. Årlig avgäld 143 000:-. Nytt avtal från 2017-07-01

Taxvärde:

9 408 000:- varav byggnadsvärde 6 045 000:-. Typkod 426 (år 2014).

Pantbrev:

Summa 14 400 000:-. (Antal 19 st.)

Planer:

Stadsplan: Aktbeteckning 0180-6116. Beslutsdatum 1966-12-19

Övrigt:

Det finns ett bygglov för en fristående tillbyggnad om ca 500 kvm. Fiber indraget i byggnaden. Fastighet i mkt gott underhållskick och som under åren hyresgästanpassats, moderinserats och renoverats. Besiktningar av ventilation (OVK), hissar och portar är utförda och godkända. Fastighetens bokförda anskaffningsvärde 18 534 216:-

Pris:

22 000 000:-/bud. Försäljningen sker genom aktieöverlåtelse i ett nytt AB


Vänligen respektera säljarens önskemål om diskret handläggning. För visning av fastigheten vänligen boka tid med oss. För mer information, kontakta oss. Du kan även ringa oss på 08-249 249